Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Báo Quốc Hội TV: CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH TỐNG THANH BÌNH- ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LAI CHÂU VỀ ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG DU LỊCH

Tại kỳ họp thứ7, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Tống Thanh Bình, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những giải pháp của Bộ đưa ra trong công tác quản lý an ninh, an toàn cũng như đảm bảo môi trường các điểm di tích, khu du lịch để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chuong-trinh-21h/2019/8/chuong-trinh-21h00-chat-van-cua-dbqhtong-thanh-binhdoan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-lai-chau-ve-dam-bao-an-ninh-an-toan-moi-truongdu-lich-/265910

Tìm kiếm:✨

  • Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, XIV, Tống Thanh Bình, Thể thao và Du lịch, Tống, Thanh bình, Bộ Văn Hóa, Lai Châu, Đoàn đại biểu, Kỳ họp, Chất vấn, Đại biểu quốc hội, Mũi nhọn, Quốc hội, Di tích, Đại biểu, An ninh, Du lịch, Bộ trưởng, Trưởng